Winners list Piano Competition

Mimas Music Festival 2023

Junior A          

1 Irene Gao

2 Elena Bathaiee

3 Lingfei Lee

3 Nanxi Liu

 

Junior B           

1 Boniu Sheng      

1 Brendan  Li

2 Camilla Choi

3 Gianella Valencia Mørk

4 RUIXIN WANG       

5 ZIXUAN LIANG

6 RUICHEN XIN

 

Junior C          

1 Anthony Vu

1 Boris Dyulgerov

2 Everett Lee

2 KLĖJA KAŠUBAITĖ

3 Michelle Jiang

4 XIAOFAN  SHEN

5 Shutong  Zhou

6 Dora Šarić

Junior D          

1 Ashot Mkhitaryan

2 Tzu-Chieh Huang

2 KAJA KAŠUBAITĖ

3 Konstantin Bashikov

3 XUAN LIN

3 Lipeng Wan Male

4 Junlu Wang

5 YUFEI FEI

6 Asa Miller

Young             

1 Anisa Dazhaeva

2 MARCOS CORCOBA

3 Spencer McKee

4 Tomasz Widłak

5 Mehana Ellis

 

Virtuoso         

1 Muzi Li

2 Minkyeong Lim

3 Meiling Fang

3 Ekaterina Chebotareva

4 MARTA GARIJO

4 Tobias Haunhorst

5 Bartosz Sklodowski

5 Anna Li

6 Pengye Song